Opzet & gebruik


Wanneer u surft naar Tabellen ziet u de gemiddelde tijdsbesteding, opgedeeld naar 11 algemene categorieën, van de Vlaming in 2013.

De tabel kan u zelf aanpassen door extra detail op te vragen of door bepaalde variabelen aan te vinken. Wanneer u bijvoorbeeld de variabele 'geslacht' aanduidt en vervolgens op de knop ‘Toepassen’ klikt, dan krijgt u de tijdbesteding opgesplitst naar mannen en vrouwen. Op deze manier kan u groepen gaan vergelijken, dit kan naar geslacht, maar ook naar leeftijd, opleidingsniveau, etc. Indien u enkel geïnteresseerd bent in de tijdbesteding van één bepaalde groep, bijvoorbeeld mannen, dan kan u er voor kiezen om enkel de cijfers voor mannen op te vragen. 


Om een variabele te verwijderen uit de tabel, klikt u op het zwarte vlagje naast de naam van deze variabele (linkerkant van uw scherm). Is het vlagje zwart dan wordt de variabele opgenomen in de tabel, is het vlagje lichtgrijs dan wordt de variabele niet opgenomen in de tabel.

U kan ook verschillende variabelen tegelijk aanduiden. U zal zien dat er dan een kruising wordt gemaakt tussen de geselecteerde variabelen. Indien u iets wilt veranderen aan de wijze waarop de variabelen gekruist worden in de tabel, dan hoeft u enkel de variabelen, links op uw scherm, in de gewenste volgorde te plaatsen. Om tot een bepaalde kruising te komen, versleept u de variabelen dan naar boven of naar onder tot u de gewenste combinatie hebt bekomen.


Vergelijking over de tijd

Wat betreft de periode zijn er 4 opties:


    • 2013 (volledig bestand)

    • 2013 (vgl 1999/2004)

    • 2004

    • 1999


Het is belangrijk dat wanneer u enkel geïnteresseerd bent in de gegevens van 2013, u enkel de resultaten van ‘2013 (volledig bestand)’ opvraagt. Wanneer u een evolutie over de tijd wil onderzoeken, dient u de optie ‘2013 (vgl 1999/2004)’ aan te vinken.


Waarom zijn er 2 opties voor 2013?

In 2013 werd het onderzoek over het volledige kalenderjaar uitgevoerd. In 1999 en 2004 werd het onderzoek enkel uitgevoerd tijdens een bepaalde periode in het jaar, het gaat hier respectievelijk om de periode gaande van midden april tot midden juli en de periode gaande van eind augustus tot begin november.

Om een correcte en eerlijke vergelijking te kunnen maken over de tijd, dient er voor een vergelijking met 2013 enkel gekeken te worden naar de dagboekjes die in dezelfde periode werden bijgehouden als in de onderzoeken van 1999 en 2004. De periode van het jaar kan namelijk een grote invloed hebben op de tijdsbesteding.


Wanneer er enkel naar 2013 wordt gekeken, gaan we natuurlijk het beste beeld krijgen wanneer we alle dagboekjes gebruiken die verzameld zijn geweest over het hele jaar. Vandaar dat er twee opties zijn voor 2013.